המרכז נימצא בכתובת רחוב יעקב 9 רחובות

 חניה ניתן להחנות ברחוב אחד העם או ע"פ הסדרי החניה